Contact

Stichting Prof. J.W. van Belkumfonds

Postbus 1585
5200 BP ’s-Hertogenbosch

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41186554.

 

Financiële verantwoording Van Belkumfonds

De balans, staat van baten en lasten en financiële verantwoording zijn verwerkt in de jaarverslagen. Deze kunt u hieronder downloaden.

Download het jaarverslag 2018 van het Van Belkumfonds 

Download het jaarverslag 2017 van het Van Belkumfonds 

Download het jaarverslag 2016 van het Van Belkumfonds. 

Download het jaarverslag 2015 van het Van Belkumfonds.

Download het jaarverslag 2014 van het Van Belkumfonds.

Download het jaarverslag 2013 van het Van Belkumfonds. 

Download het jaarverslag 2012 van het Van Belkumfonds. 

Download het jaarverslag 2011 van het Van Belkumfonds.  

© 2013 | Stichting Prof. Dr. J.W. van Belkumfonds