Missie & Doelen

Missie & Doelen

De stichting Prof. J.W. van Belkum Fonds is opgericht d.d. 24 december 1993 bij akte verleden voor notaris mr. P.M.H.F. Mannaerts te Breda.

De doelstelling van de stichting Van Belkumfonds is: “het bevorderen van de studiemogelijkheden in universitair en hoger beroepsonderwijs alsmede de overige belangen van studenten met een beperking.”

© 2013 | Stichting Prof. Dr. J.W. van Belkumfonds